Tisíce Čechoslováků odešly ihned po okupaci v březnu 1939 do zahraničí, aby bojovaly proti nacismu za demokracii a obnovu samostatného státu. Mezi prvními, kdo se vyznamenali, byli stíhací piloti nejprve v bojích nad Francií, ale především v řadách RAF po boku svých britských spolubojovníků a dalších spojenců ve slavné letecké bitvě o Británii. Řada z těchto statečných mužů se po válce dočkala „odměny“ v podobě uvěznění v komunistických věznicích. Plné rehabilitace a satisfakce se jim dostalo až po pádu druhé totalitní moci, proti níž bojovali.

359 siluet letadel ve dlažbě chodníku symbolizuje Československé stíhací piloty kteří bojovali v řadách RAF.

Malá stíhačka s obratným pilotem dokáže zažehnout oheň bitvy, která nakonec smete i velkého agresora. Butterfly effect – efekt motýlího křídla, je teorie, která říká, že mávnutí křídlem může spustit řetězec na sebe navazujících událostí, které způsobí uragán na opačné straně planety.

Thousands of Czechoslovakians went abroad immediately after the occupation in March 1939 to fight against Nazism for democracy and the restoration of an independent state. Among the first to distinguish themselves were fighter pilots, first in the battles over France, but mainly in the ranks of the RAF alongside their British comrades and other allies in the famous aerial Battle of Britain. A number of these brave men were “rewarded” in the form of incarceration and torturing in communist prisons after the war. They received full rehabilitation and satisfaction only after the fall of the second totalitarian regime against which they fought.

359 airplane silhouettes in the paving of the pavement symbolize Czechoslovak fighter pilots who fought in the ranks of the RAF.

A small fighter with a skillful pilot can ignite the fire of a battle that will eventually sweep away even a large aggressor. The butterfly effect is a theory that states that the flapping of a wing can trigger a chain of events that will cause a hurricane on the opposite side of the planet.